The Ruggedly Squashing Robin - You Need An Hervey.

Vilken heder att få skriva

Posted Feb. 24, 2016, 11:49 p.m. By hervey

Ja att få skriva om heder är en riktig heder eller hur; hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem är alla ord och idiomatiska uttryck som syftar på något positivt eller hur? En riktig heder! Hedersknyffel till exempel är ett uttryck för en hygglig person! Ord som hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem kanske skall användas och brukas och nyttjas lite oftare för att berika vårt ordförråd! Ord som hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem är en riktig heder!